Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1-Ε2-Ε3
 • Αποβολή δηλώσεων στοιχείων ακίνητων Ε9
 • Υποβολή οικογενειακού επιδόματος Α21
 • Υποβολή επιδότησης ενοικίου
 • Αίτηση ρύθμισης εφορίας (ΑΑΔΕ)-ΕΦΚΑ και άρση τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεων
 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου για αποφυγή υψηλής φορολογίας
 • Φορολογικός εκπρόσωπος σε φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού έλεγχου (τακτικού και εκτάκτου) με σύγχρονες μεθόδους
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Υποβολής δηλώσεις ΦΠΑ
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ΜΥΦ
 • Μετατροπές- συγχώνευσης- απορροφήσεις επιχειρήσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών- αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα
 • Ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος – έντυπο Ν- έντυπου φορολογικής αναμόρφωσης- Ε3-Ε2
 • Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή ή μη λειτουργιά της επιχείρησης καθώς και μελέτες βιωσιμότητας, με εξελιγμένες μεθόδους που διαθέτει το λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο Οικονομοτεχνική Taxis ΙΚΕ
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • Παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών όντος ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τρίτων χώρων