Ελεγκτικές υπηρεσίες

Ελεγκτικές υπηρεσίες

  • Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο προκειμένου η επιχείρηση, ανά πάσα στιγμή, να λαμβάνει γνώση για τα αποτελέσματά της και να προλαβαίνει τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύψουν.
  • Κατάρτιση προϋπολογισμών και απολογιστικών οικονομικών υποθέσεων, προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις στα οικονομικά της νομικής οντότητας.
  • Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργεία της επιχείρησης και συμβουλές για βελτιστοποίηση με τεκμηριωμένη έκθεση.